Mikor kell készíttetni

Az energetikai tanúsítványt alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján kell elkészíteni.

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési  egység energetikai minőség szerinti  besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll. (2013. január 9-én lép hatályba.)

A rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében  történő tulajdon átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződés tartalmazza:

– annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,

– a tanúsítvány azonosító kódját, és

– a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól  vagy a bérbeadótól átvette. (2013. január 9-én lép hatályba.)

Nem kell tanúsítványt készíteni:

– a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

– ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

– a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Az épületek energetika jellemzőinek tanúsításáról176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet módosítva a 105/2012 (V.30.) kormányrendelettel rendelkezik.