Mely ingatlanok esetében nem kötelező az energetikai tanúsítás?

  • 50m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
  • évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre (pl. nem téliesített nyaraló)
  • legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
  • hitéleti rendeltetésű épületre
  • jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
  • mezőgazdasági rendeltetésű épületre
  • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2 vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
  • műhely rendeltetésű épületre
  • levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre